Bilgi Güvenliği Politikası

Firmamız “MAJİSTRAL PHARMA İLAÇ ECZA DEPOSU VE KİMYEVİ ÜRÜNLER SAN.TİC.LTD.ŞTİ


yönetim ve işletme organizasyonlarının yapılması ve bu firmalara e-arşiv entegratörlüğü hizmetlerinin
sunumu” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi
varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz
ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin
personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı
sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli
finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri,
virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal
bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda
elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim
sağlanacaktır.
Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli
olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.
Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını
çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.
Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine
getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların
bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.
Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda
uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla
gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.